2209 A ve B Proje Eğitimleri

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) öğrencilerine, lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerinin projeler yoluyla araştırma yapmalarını teşvik etme amacıyla, TÜBİTAK tarafından hayata geçirilen “2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” ve “2209-B - Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı”nın tanıtımı yapıldı.

ÇAKÜ Orman Fakültesi Öğretim Elemanları Doç. Dr. Meriç Çakır ve Dr. Öğretim Üyesi Funda Oskay tarafından gerçekleştirilen tanıtımda öğrencilere; projelerin kendilerine sağlayacağı faydalar, başvuru şartları, proje örnekleri ve başvuru alanlarının yanı sıra proje yazma eğitimi de verildi.

Tanıtım programının açılışında konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, öğrencilerin projelere katılımının önemi hakkında önemli bilgiler verdiği konuşmasında, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin bu tarz projelere öğrencilerini teşvik etme konusunda, tüm birimleriyle yoğun bir gayret içerisinde olduğunu ifade etti. Üniversitelerin eğitim ve öğretimin yanı sıra ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü temin etme ve eğitme amacına da sahip olduğuna değinen Rektör Çiftçi; üniversitelerin, ülkemizin dünyadaki rekabet edilebilirliği doğrultusunda, yeni bilgi ve teknolojilerin üretilmesinden de sorumlu kurumlar olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti.

Konuşmasında, bilimsel proje yazımının üniversite yıllarından başlamasının getireceği avantajlara da değinen Rektör Çiftçi, “Bu işlere ne kadar erken başlarsak o kadar çok adım atmış oluruz. Dünya değişiyor ve giderek küreselleşiyor. İşte bu küreselleşen ve değişen dünyada, ülkemizi ilk beş ülke arasına sokmamız gerekiyor. Bizlerden öncekiler, bu aşamalara gelinmesi adına çok emek sarf ettiler. Bu emekler neticesinde, özellikle son 20 yılda Türkiye, adından ve etkisinden oldukça söz ettirmekte olan bir ülke durumuna geldi. Ülkemizin yükselen bu trendini daha da üst noktalara çıkarmamız gerekiyor. Bunun en iyi yolu da bilgi üretmek, bu bilgileri paylaşmak ve bu bilgilerden yeni projeler üretmektir. Sonrasında da üretilen bu bilgi ve projeleri, topluma katkı sağlaması için bazı adımlar atmak ve teknolojiye dönüştürmek gerekmektedir. Bu nedenle biz bu tip projeleri oldukça önemsemekteyiz. Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak bazı öncelikli hedeflerimiz var. Bu hedefler dâhilinde ülkemize; ahlaklı, dürüst ve nitelikli bireyler kazandırmak istiyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda, değerli hocalarımızın da gayret ve katkılarıyla birlikte, öğlencilerimizle beraber pek çok ortak bilimsel projeye imza atmak istiyoruz. Özellikle 2209-A ve 2209-B projeleri; TÜBİTAK tarafından önemsenen, desteklenen ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından da yakından takip edilen projeler olup öğrencilerimizle gerçekleştirmeyi arzu ettiğimiz projeler için bizlere en uygun zemini sunmaktadırlar. Öğrencilerimizin bu proje süreçlerine dâhil olarak akademik kariyerlerine çok daha erken başlamalarını ve kendilerini bir proje insanı olarak yetiştirmelerini istiyoruz. İşte bu projeler, bu isteğimizi en iyi şekilde karşılamaktadır. Çünkü bu ve benzer destekler sayesinde, lisans aşamasındaki öğrencilerimiz, geçmişte bizlerin yüksek lisans ve doktora aşamasında edindiği birçok tecrübeyi daha şimdiden kazanabilmektedir.” dedi.

Yükseköğretim kurumlarının, uluslararası rekabet edilebilirlik amacıyla da bir yarış içerisinde olduğunu ifade eden Rektör Çiftçi, bu yarışta öğrenci projelerinin önemli bir yeri olduğunu belirtti. Bu gaye doğrultusunda, üniversite olarak önümüzdeki bir yıllık süreçte 100’ün üzerinde öğrenci projesi sunmayı hedeflediklerini söyleyen Rektör Çifti, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde okuyan her öğrencinin proje üretebilme bilincine sahip olmasını arzu ettiklerini dile getirdi. Bu projelerin, ilerleyen dönemlerde yeni projeleri üreteceğinin altını da çizen Çiftçi “Bugünkü potansiyelimiz, geleceğin sermayesi olacaktır.” diyerek öğrencilerin mezun olmadan başvuracağı bu projeler sayesinde, bir anlamda geleceğe de yatırım yapacağını vurguladı. 

Öğrenci odaklı üniversite anlayışıyla; sürekli düşünen, sürekli okuyan, sürekli araştıran ve sürekli gündemi takip eden bireyler yetiştirmek istediklerini belirten Rektör Çiftçi, bu isteklerini gerçekleştirebilmek adına da sürekli sahada olmaya çalıştıklarını dile getirdi. Üniversite yönetimi olarak öğretim elemanlarından da sürekli olarak öğrencilerle temas halinde bulunmalarını istediklerini dile getiren Çiftçi, “Öğrencilerimizin önümüzdeki süreçlerini iyi yönlendirmeliyiz. Neticede, bizim elimizde nitelikli bir insan kaynağı var. Bu kaynağı ne kadar çok işleyebilirsek, ülkemizin için de o kadar faydalı olacaktır. Bizi yetiştirenler, bize bu bayrağı teslim ettiler. Şimdi bu bayrağı da biz, öğrencilerimize daha güçlü bir şekilde teslim etme arzusundayız. Bunun için yoğun çaba sarf ediyoruz. Önümüzdeki süreçlerde daha etkin, daha güzel ve daha kalıcı projelerde buluşma ümidiyle hepinize tekrar saygılarımı sunuyor, eğitimi organize eden Rektör Yardımcım Prof. Dr. Mehmet Erdem’e ve Proje Destek Ofisimizdeki hocalarımıza ve eğitimi veren akademisyenlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Fotoğraflara Erişmek için Tıklayınız.

Eğitim içeriklerine ulaşmak için tıklayınız.