ÇAKÜ`de 2209-A üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi Yazma Eğitimi Gerçekleştirildi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Proje Destek Ofisi tarafından “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” tanıtımı kapsamında akademik birimlerdeki proje danışmanlarına eğitim verildi.

Eğitim Videosu içinTIKLAYINIZ

ÇAKÜ Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim programına Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Rektör Yardımcısı ve Proje Destek Ofisi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Erdem ve akademisyenler katılırken, konuşmacı olarak ise uzun süredir öğrenci araştırma projelerinde danışmanlıkları bulunan Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Göl yer aldı.

İlk olarak eğitimin amacı hakkında bilgi veren Rektör Yardımcısı ve Proje Destek Ofisi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Erdem, Proje Destek Ofisi olarak tespit ettikleri bazı hususları anlatmak ve üniversitenin akademik ve proje performansını yükseltmek adına yoğun bir bilgilendirme programı hazırladıklarını bu doğrultuda bugün de “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” hakkında öğrencilere danışmanlık yapacak olan akademisyenleri bilgilendireceklerini söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Erdem, proje eğitim programlarına akademik personelin yoğun ilgi gösterdiğini ve bu eğitimlerin çıktılarının desteklenen projeler ile üniversiteye geri dönüşünün sağlanacağını umut ettiklerini vurguladı.

Erdem, “ Öğrencilerimizi geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Onlar geleceğimizin akademisyenleri, iş insanları, araştırmacıları ve teknoloji geliştiricileri olacaklar. İnsan kaynağımızı iyi yetiştirme konusunda da devletimizin büyük desteği var. TÜBİTAK bu konuda sonsuz destek veriyor. Bu desteklerden biri de ön lisans ve lisans düzeyi öğrencilerimizin geleceğe hazırlanmasına yönelik desteklerdir. Bunlardan biri de bugünkü konumuz olan 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı. Bu proje destek programında öğrencilerimizi akademisyenlerimiz danışmanlığında hem araştırmaya teşvik etmek hem de sanayiye yönlendirip sanayide ki mevcut problemlerde teknik danışman olarak yer almalarını sağlayıp onlara hazırladıkları projelerde destek olmayı ve deneyim kazandırıp problem çözme alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyor. Bu proje desteklemelerinin altında yatan bir başka gerçek ise öğrenciler arasında var olan tatlı rekabeti bilgiye, teknolojiye, güncel sorunlara çözüm bulmalarını sağlıyor. Dolayısıyla geleceğimiz emin ellere teslim edilecek buna inanıyoruz. Öğrenciler teknolojiyi ve çağımızın getirdiği yenilikleri yakalama adına da bu tür projelerde yer almak istiyorlar. Bizim amacımız da öğrenciler bu faaliyetlerde yer alırken kulaktan duyma bilgilerle değil bilinçli bir şekilde yer alsınlar. Ne yapacaklarını bilsinler istiyoruz. Biz üniversite olarak kendimize bir hedef koyduk. Sadece akademik başarımızla üniversiteler arasında yer almak değil, yetiştirdiğimiz öğrencilerin istihdam edilebilirliği ile de bir noktada olmak istiyoruz. Şu bir gerçek ki üniversiteler arasında da bir rekabet var. Bu rekabet kriterleri içerisinde de mezun öğrencilerin istihdam oranları önemli bir yer tutuyor. Ama bu istihdamda da alanına göre istihdam ve aranılan nitelikli personel olma ve bu proje destek programlarına katılımın ayrı bir önemi var. Bizde bu nokta da öğrencilerimizin nitelikli ve aranan bireyler olabilmesi için hem istihdam garantili sanayi kuruluşları ile bağlantılarımızı hem de bu tür faaliyetlerimizi artırarak devam ediyoruz. Bu emek ve gayretlerimizin öğrencilerimiz başta olmak üzere, Üniversitemize, şehrimize ve ülkemize güzel çıktılar olarak dönmesini temenni ediyor, sizlere de bu anlamda gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ediyorum.” dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ise yaptığı konuşmada, “ Değerli arkadaşlar sizin de şahit olduğunuz üzere Üniversitemiz her alanda kendini geliştirmeye, güçlenmeye ve adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu tür eğitimlerin hem Üniversitemizin tanınırlığı hem de öğrencilerimizin geleceği noktasında ve sektörlerin de ihtiyaçlarının karşılanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz özellikle projeler konusunda hedeflerimizi belirledik. Bunun ilk ayağı olarak göreve geldiğimizde “Proje Destek Ofisimizi” kurduk. Bu ofisin sadece akademik çalışmalara değil bölgesel kalkınmaya da katkı sağlayacak şekilde yapılandırdık. Bu noktada ofisimiz sanayiciden turizmciye tüm dinamiklerle görüşerek notlarını alıyor, değerlendirmelerini yapıyor. Bizim en önemli hedefimiz sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak. Bu katkıyı sağlayacak en önemli sermayemizde insan kaynağımızdır. Bize düşen de bu kaynağa heyecan katmak, ufuk açmak, farklı bakış açıları kazandırmak. Bunun içinde bu proje deneyimlerinin büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz. Biz şuna inanıyoruz ki bu eğitimler ve bilgilendirmeler sonucu bizim çok geniş kaynakları olan TÜBİTAK proje desteklerinden aldığımız pay katlanarak devam edecektir. Geleceğimizi kurtarma noktasında gösterdiğiniz hassasiyet ve emekler için hepinize teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından uzun süredir öğrenci araştırma projelerinde danışmanlıkları bulunan Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Göl, eğitime katılan farklı fakültelerden 75 öğretim elemanına “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Eğitim soru-cevap ve sonuç değerlendirme bölümü ile sona erdi.

Yayınlanma Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma